Наследство Одесса

Наши Адвокаты Наследство Одесса

 1. Наследство Одесса- установление фактов родства и других юридически значимых фактов для принятия наследства;
 2. Наследство Одесса- оформление наследства;
 3. Наследство Одесса- восстановление сроков на вступление в наследство;
 4. Наследство Одесса- признание завещания недействительным;
 5. Наследство Одесса- устранение от наследования;
 6. Наследство Одесса -смена очередности наследования.
 7. Наследство Одесса —смена фамилии и имени в Одессе

АДВОКАТ ПО НАСЛЕДСТВУ: ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Адвокат у спадок в Одесі є одним з найбільш затребуваних практиків, через те, що щорічно судами України розглядаються близько 50-60 тисяч спадкових справ. Дані суперечки складають 10% від загального числа цивільних справ позовного провадження і найбільший відсоток судових позовів, за якими виносяться рішення з негативним результатом.

Адвокат у спадок

Спори даної категорії можна об’єднати в три основні групи:

1. Спори, пов’язані з оскарженням права на спадщину шляхом оскарження в суді заповіту, коли заповіт складено з порушенням встановленої законом форми, або коли на момент складання заповіту спадкодавець не здатний був усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, а також спори щодо усунення від спадщини осіб, які ухилявся від допомоги спадкодавцеві.

2. Встановлення факту спорідненості і приналежності документа, коли оформлення спадщини перешкоджають помилки (описки) в документах, виданих органами реєстрації актів цивільного стану, помилки в правовстановлюючих документах. Встановлення факту проживання однією сім’єю, коли оформлення спадщини перешкоджає пропуск шестимісячного терміну.

3. Визнання права власності в зв’язку з втратою правовстановлюючого документа, змінами ідеальних часток співвласників спадкового майна, або в зв’язку з тим, що за життя у спадкодавця виникло право на оформлення правовстановлюючих документів, однак у зв’язку з кончиною спадкодавець не встиг завершити розпочату процедуру.

ЯК ОСКАРЖИТИ ЗАВЕЩЕНІЕ

Адвокат по спадкових справах може помітити, що при оскарженні заповіту позивачами допускаються типові помилки, а саме заявники стверджують, що спадкодавець не здатний був усвідомлено скласти заповіт лише по одній з таких причин:

 • вікового фактора;
 • що супроводжується больового синдрому;
 • прийому знеболюючих препаратів;
 • інвалідності;
 • психічного чи іншого захворювання, яким спадкодавець страждав в минулому.
 1. Для визначення психічного здоров’я спадкодавця необхідно досліджувати в сукупності всі обставини, що впливають на психічне здоров’я. Оцінка психічного стану покійного здійснюється за станом на конкретний момент складання заповіту, тобто в конкретний проміжок часу, день і годину, а не за тиждень до, або через місяць після його складання.
 2. Юрист у спадок часто стикається з тим, що на вирішення експерта-психіатра ставлять некоректні запитання, надають для проведення експертного дослідження не повну медичну документацію, ставлять акценти на медицину, не зважаючи уваги свідків — або навпаки. Приділяють недостатньо уваги соціальним зв’язкам померлого, його взаєминам з оточуючими, здатності обслуговувати себе самостійно, вчиняти дрібні побутові правочини тощо
 3. Зустрічається, коли в суперечках про усунення від спадщини особи, який нібито ухилявся від надання допомоги покійному, позовні вимоги засновані лише на те, що спадкоємець тривалий час не підтримував стосунки з померлим і не спілкувався з ним.
 4. Найчастіше в ненаданні допомоги покійному спадкодавцеві звинувачують родичів, які, в силу віку, через хворобу, інвалідності, проходження служби в армії, перебування в рейсі, об’єктивно не мали фізичної можливості надавати допомогу покійному.
 5. По спорах даної категорії доведенню підлягають три основних складових: знаходження спадкодавця в безпорадному стані; потреба спадкодавця в допомозі іменного того особи, право на спадок якого оскаржується і ухилення цієї особи від надання допомоги.
 6. Ухиленням від надання допомоги спадкодавцеві можна вважати тільки ті випадки, коли спадкоємець знав чи мусить був знати, що покійний перед смертю потребував сторонньої допомоги і при цьому в силу свого матеріального стану і стану здоров’я мав можливість надавати допомогу.

ЯК ВИЗНАТИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА СПАДЩИНУ

У практиці спадкових адвокатів найбільш високий відсоток відмов за

позовами про визнання права власності на майно.

Судовий захист прав спадкоємця шляхом визнання права власності на квартиру, будинок та інше майно, можлива у виняткових випадках, коли спадкоємець позбавлений можливості отримати свідоцтво про право на спадщину і це підтверджується офіційною відповіддю нотаріуса у вигляді листа або постанови.

Такі ситуації виникають, коли спадкодавець при житті знайшов право на майно шляхом виплати паю, інвестиції, але не оформив правовстановлюючі документи, не зареєстрував право власності на підставі вже наявного правовстановлюючого документа, (свідоцтва про право власності, рішення суду, інвестиційного договору), втратив правовстановлюючий документ.

Реконструкція спільного дому або квартири з виділом частки в натурі може спричинити зміни співвідношення ідеальних часток співвласників. Якщо за життя спадкодавця правовстановлюючі документів не були замінені, то спадкоємцям залишається лише при

Вместе с адвокат наследство Одесса часто ищут

 • юрист по наследству Одесса
 • адвокат по наследству Одесса 
 • бесплатная юридическая консультация по наследству Одесса 
 • адвокат +по +наследственным +делам +Одесса